Welkom op de website van KWBN Wandelsportcentrum Sittard-Geleen

Op zondag 18 april 2010 is Wandelsportcentrum Sittard-Geleen door de KNBLO, in 2015 gefuseerd met NWB tot KWBN, officieel als 2e centrum in Nederland gecertificeerd.

Wat is een Wandelsportcentrum ?
KWBN_logo_fc_A5
De georganiseerde wandelsport kent verenigingen en stichtingen, die 1 of 2 keer per jaar een wandeltocht organiseren. Andere wandelactiviteiten worden niet of nauwelijks georganiseerd.
In het kader van de revitalisering van de wandelsport in Nederland heeft de KWBN enkele pilots opgestart om de wandelsport nieuwe impulsen te geven.
Zo zijn op bepaalde plaatsen  in Nederland enkele wandelsportcentra ontstaan, o.a. in Sittard-Geleen.

De missie van deze centra is:

“Promoten en stimuleren van het wandelen in Nederland  in het kader van sport, vrije tijd, wellness,  toerisme en zorg middels een laagdrempelig en trendy aanbod voor een zo breed mogelijk publiek “.