Als je ergens wandelt waar geen stoep is, moet je als wandelaar op het fietspad of op de weg lopen. Maar aan welke kant kun je dit het beste doen? Tegen het verkeer in of juist met het verkeer mee? Wandel.nl vroeg deskundigen om advies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door sluiting van sportfaciliteiten en het advies om zoveel mogelijk in de eigen omgeving te blijven en te recreëren (vanwege corona), zijn we massaal naar buiten gegaan om toch die zo nodige frisse neus te halen en voldoende te bewegen. Veel mensen hebben dan ook het wandelen (her)ontdekt. Met de toename van buitenrecreatie en het behouden van 1,5 meter afstand tot elkaar, leidt dit onderweg wel tot de nodige vraagstukken: aan welke kant van de weg moet ik nu eigenlijk lopen en hoe kan ik voldoende afstand bewaren?

De regels

Dit legden we voor aan Rob Stomphorst, woordvoeder van Veilig Verkeer Nederland. “Er geldt een aantal basisregels in het verkeer. Zo moeten voetgangers gebruikmaken van een trottoir of voetpad. Als dit niet beschikbaar is, mag er op het (brom-)fietspad gelopen worden. Ontbreekt ook een fietspad, dan mag de voetganger gebruikmaken van de berm of de uiterste zijde van de rijbaan. Dit is vastgelegd in artikel 4 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, de RVV.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen inzicht

Tot 1993 was je als voetganger verplicht om links van de weg te lopen, maar die bepaling is komen te vervallen. “Het is dan aan de voetganger om naar eigen inzicht te kiezen voor de veiligste situatie”, vervolgt Rob. “Dat kan links van de weg zijn, maar afhankelijk van de wegindeling en de situatie dus ook aan de rechterkant van de weg.”

Omdat iedere verkeerssituatie anders is, is er geen eenduidig antwoord te geven op de vraag aan welke kant van de weg je het beste kunt lopen in welke situatie. “Wij adviseren om in de meeste gevallen links van de weg te lopen. Zo zie je tegemoet komend verkeer aan komen en kun je makkelijker anticiperen op wat er gebeurt. Een tegemoetkomende fietser die vergeet om 1,5 meter afstand te behouden? Je kunt makkelijker contact met elkaar maken en waarschuwen of je stapt even de berm in. Maar er zijn genoeg situaties te bedenken om te kiezen voor de rechterkant van de weg. Denk hierbij aan een onoverzichtelijke binnenbocht, of een dichtgegroeide berm waar je geen ruimte hebt om uit te wijken. Als je wilt oversteken doe dat dan op een veilig moment en op een overzichtelijk punt.”

Als voetganger beslis je dus zelf waar jij het het veiligst vindt om te lopen. Hiermee kun je anticiperen op de verkeerssituatie van dat moment. Dat betekent in de praktijk dat de ene wandelaar er voor kan kiezen om links van de weg te lopen, waar een ander er voor kiest om in eenzelfde situatie rechts te lopen, omdat vanuit de eigen optiek bepaald wordt wat de veiligste optie is.

Als tip geeft Rob nog mee: “Wandel als het donker is aan de kant van de straatverlichting. Je bent dan beter zichtbaar voor andere weggebruikers. Vergeet uiteraard niet om zelf een reflecterend vestje en lampjes te dragen.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona

In deze coronatijd is het nog meer zaak om goed op jezelf en je omgeving te letten. Houd in deze tijden altijd de richtlijnen van het RIVM aan. Maar 1,5 meter afstand bewaren van andere weggebruikers kan best lastig zijn, zeker als het drukker is op de weg. Als je de mogelijkheid hebt, kies dan voor een tijdstip waarop minder mensen buiten zijn, zoals vroeg in de ochtend of ’s avonds onder etenstijd. Maar kies ook voor routes waar je minder weggebruikers tegenkomt (bijvoorbeeld wandelpaden in het bos) of waar je andere weggebruikers makkelijk kunt passeren of zelf makkelijk de berm in kunt stappen. Als je met een wandelpartner of -groepje op pad gaat, wandel dan op drukkere plekken zoveel mogelijk achter elkaar. Zo geef je andere weggebruikers de ruimte jou met gepaste afstand te passeren.

De ANWB heeft een wandeletiquette opgesteld, die je als handvat kunt gebruiken voor de omgang met andere weggebruikers.

Maar eigenlijk is de boodschap vrij simpel: vermijd drukte, houd rekening met elkaar en blijf vriendelijk. Dan blijft buiten recreëren voor iedereen leuk.